با گاز گرفتگی مقابله کنیم :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

صفحه اصلی

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

از ابتدای سال جاری با هدف افزایش کیفیت کنترل اکیپ های عملیاتی سازمان در زمان رسیدن به محل حوادث و انتقال اطلاعات و پیام ها،سیستم رادیوئی ستاد فرماندهی سازمان بازسازی و از بخش مخابرات جدا گردیده است.

انتظار میرود این اقدامات نهایتا منتج به افزایش کیفیت خدمات دهی سازمان به شهروندان محترم و حادثه دیدگان گردد.

724

725

مدیرعامل سازمان

آتش نشانی شهریار

شهروندیار

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf

حدیث روز