آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:54روز دوشنبه دوازدهم تیر ماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق درخت انگور در حیاط یک منزل مسکونی واقع در شهریار،ضلع جنوبی میدان معلم،انتهای کوچه نصیرپور گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید درخت فوق در حیاط منزل به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط ساکنین کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن خارج نمودن خودرو از داخل حیاط  حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

006376

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf