آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

طی هماهنگی به عمل آمده از تاریخ دهم لغایت بیست و چهارم تیر ماه هزاروچهارصدوسه آتش نشانان داوطلب خانم و آقا به مدت 40 ساعت، آموزش مقدماتی آتش نشانی را در محل مرکز آموزش آتش نشانی شهریار توسط مربیان آموزشی سازمان طی خواهند نمودند و در پایان پس از برگزاری آزمون  گواهینامه مربوطه صادر میگردد.

لازم بذکر است شرکت و قبولی در دوره موجب استخدام نمی باشد.

 

006377

006378

006379

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf