آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:16 روز چهارشنبه سیزدهم تیر ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار شکستگی لوله فاضلاب واقع در شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،خیابان طالقانی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 4 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید شکستگی لوله فاضلاب در زیر انباری منجر به نفوذ آب در چاهک آسانسور گردیده بود که ضمن ایمن سازی و محصور نمودن محل با نوارخطر به افراد حاضر در محل توصیه گردید سریعا با هماهنگی مهندسین مربوطه نسبت به ترمیم و یا تعویض لوله فاضلاب اقدام نمایند

006388

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf