آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 14 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند و ضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

سه شنبه نوزدهم تیر ماه هزاروچهارصدوسه

1-ساعت 09:14 نجات شهروند محبوس شده در سرویس بهداشتی یک واحد مسکونی واقع در شهریار،شهرک شاهد،مجتمع آریو

2-ساعت 09:50 رهاسازی یک قلاده گربه از پشت کابینت آشپزخانه یک واحد مسکونی واقع در شهریار،وائین،بلوار جویبار،خیابان بعثت ششم

3-ساعت 11:04  حریق خودرو پراید و اعزام نیروی کمکی به آتش نشانی ملارد واقع در شهریار،شهرک جعفریه،فواصل خیابان 23 و 25

4-ساعت 12:39 نجات شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،بلوار شهدا،ابتدای ورودی وائین

5-ساعت 13:06 رهاسازی انگشتان دست کودک دو ساله از ورودی یکدستگاه لباسشوئی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی

6-ساعت 13:30 همکاری با عوامل انتظامی با مراجعه حضوری به ایستگاه مرکزی

7-ساعت 15:10 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان اطلاعات

8-ساعت 17:25 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور  واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،روبروی بیمارستان امام سجاد(ع)

9-ساعت 19:14 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور  واقع در شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،خیابان مومنون

10-ساعت 19:37 رهاسازی دو قلاده گربه از پشت تانکر آب واقع در شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،خیابان بسیج

11-ساعت 20:11 حریق کابل برق واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان ارغوان هشتم

12-ساعت 20:59 حریق حاشیه باغ واقع در شهریار،فاز دو مخابرات،انتهای کوچه گل نیلوفر

13-ساعت 21:38 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور  واقع در شهریار،بلوار آزادگان،کوچه پاستور

چهارشنبه بیستم تیر ماه هزاروچهارصدوسه

14-ساعت 05:48 حریق درخت کهنسال واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،کوچه شهید بهارلو

006413

006414

006415

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf