امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

خبرنامه آتش نشانی

Powered by 125shahriar.ir

آمار بازدیدکنندگان

ساعت

نقشه ماهواره ای کره زمین

نقشه ماهواره ای کره زمین

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:10،17:12 عصر روز سه شنبه یکم خرداد ماه نودوهفت طی دو مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کنتور برق دو مجتمع مسکونی واقع در 1-شهریار،وائین،خیابان جویبار،کوچه محبت2-شهریار،شهرک کمیته،کوچه نیلوفر گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 101 مرکزی و 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کنتورهای  برق مجتمع های فوق به علت اتصالی  طعمه حریق شده  که قبل از اطلاع به آتش نشانی با خاموش کننده دستی توسط ساکنین حریق کنترل و ضمن ایمن سازی کامل محل هماهنگی لازم با امداد برق صورت پذیرفت.

7811

7812