با گاز گرفتگی مقابله کنیم :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:03 روز شنبه دوازدهم مرداد ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش سنگ نما یکباب ساختمان واقع در شهریار،خیابان معلم،کوچه ماهان گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله کارشناسان حوزه عملیات و پیشگیری را به محل فوق اعزام نمود.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید نمای ساختمان یکباب ساختمان به علت عدم استحکام ریزش کرده که ضمن ایمن سازی، محصور نمودن محل با نوار خطر و اخطار کتبی به مالکین ملک مذکور تاکید گردید سریعا نسبت به ایمن سازی محل به جهت پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه ناگوار برای متصرفین و عابرین اقدام نمایند.

1335

مدیرعامل سازمان

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار administrator fireman 125 shahriar

شهروندیار

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf

حدیث روز