با گاز گرفتگی مقابله کنیم :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

در راستای اجرای آموزش های تخصصی آتش نشانی،برابر هماهنگی به عمل آمده با مدیران مجموعه شهر صنعتی کاوه از توابع شهرستان ساوه در روز چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه نودوهشت مسئولین آتش نشانی شهر موصوف از امکانات و فضای آموزشی مرکز آموزش سازمان بازدید و مقرر گردید نسبت به عقد تفاهم نامه همکاری در راستای ارائه آموزش های تخصصی به آتش نشانان و مسئولین ایمنی کارخانجات فعال در شهر صنعتی کاوه اقدام گردد.

2262

 

مدیرعامل سازمان

آتش نشانی شهریار

شهروندیار

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf

حدیث روز