با گاز گرفتگی مقابله کنیم :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

با عنایت به پیگیری های به عمل آمده  و موافقت شورای سازمان و هیئت مدیره سازمان آتش نشانی،کلیه پرسنل سازمان به اتفاق اعضای خانواده با هدف تقویت روحیه معنوی،ایثار و از خودگذشتگی آتش نشانان و کاستن بخشی از استرس های ذاتی شعل آتش نشانان طی برنامه ریزی و زمانبندی تعین شده تا پایان ماه جاری در قالب گروه های مختلف به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام میگردند.

2261

 

مدیرعامل سازمان

آتش نشانی شهریار

شهروندیار

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf

حدیث روز