با گاز گرفتگی مقابله کنیم :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

طی چند روز گذشته کلاس های تخصصی ذیل با حضور کارکنان شهرداری های غرب استان تهران در محل مرکز آموزش آتش نشانی شهریار واقع در فاز یک اندیشه برگزار گردید.

1-آموزش تخصصی طرح های توسعه

2-آموزش تخصصی تشخیص حقوقی

3-آموزش تخصصی توسعه شهری

4-آموزش تخصصی مدیریت شهری

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

 

مدیرعامل سازمان

آتش نشانی شهریار

شهروندیار

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf

حدیث روز