با گاز گرفتگی مقابله کنیم :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

با توجه به هماهنگی به عمل آمده از روز شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه نودونه پرسنل جدید الستخدام آتش نشانی اسلامشهر طبق جدول زمانبندی آموزش های تخصصی آتش نشانی را به مدت یکماه زیر نظر اساتید آتش نشانی شهریار طی خواهند نمود.
3036
3037
3038
3039
3040

 

مدیرعامل سازمان

آتش نشانی شهریار

شهروندیار

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf

حدیث روز