آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز دوشنبه سیزدهم بهمن ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش چاه مجتمع ورزشی واقع در شهریار،عباس آباد،خیابان علامه طباطبائی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود  و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید گلدانی چاه مجموعه ورزشی ریزش کرده و منجر به باز شدن  کامل دهانه چاه گردید که ضمن ایمن سازی نسبی ،محصور نمودن محل با نوارخطر واخطار کتبی  به مدیریت مجموعه ورزشی تاکید گردید دراسرع وقت با هماهنگی مهندسین مربوطه نسبت به ترمیم و یا احداث یک حلقه چاه جدید اقدام گردد.

00448

00447

 

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf