آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:26 روز سه شنبه چهاردهم بهمن ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش کف پارکینگ  یک مجتمع مسکونی در طبقه منفی یک واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان دوازدهم غربی،بعد از تقاطع گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود  و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کف پارکینگ مجتمع مذکور نشست کرده و منجر به ریزش دهانه چاه، ایجاد حفره عمیق گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل و محصور نمودن محل با نوارخطر ،ضمن اخطار کتبی مبنی بر تخلیه واحدها، توصیه های لازم به ساکنین مجتمع مذکور ارائه گردید.

00451

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf