آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

                      روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار
ساعت 13:28 حدود بیست و یک دقیقه پس از تحویل سال نو 1400 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه گازگرفتگی دو نفر از شهروندان واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان اطلاعات گزارش گردید.
ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران  ایستگاه های  301 اندیشه و 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و با توجه به حساسیت موضوع مهدی پور احمدی  معاونت عملیات سازمان در محل حضور یافت.
در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو عضو خانواده در اثر استنشاق گاز co ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی (دودکش بخاری و آبگرمکن در نما) منجر به گازگرفتگی افراد گردیده بود که پس از معاینه اولیه توسط اورژانس 115 متاسفانه فوت مرد  48 ساله تایید و خانم خانواده که دچار مسمومیت گردیده بود سریعا توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال داده شد.
مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان افزود: علی رغم توصیه های مکرر سازمان آتش نشانی به همشهریان مبنی بر استفاده لوله خروجی استاندارد گاز co مربوط به ابزار و لوازم گاز سوز در محیط های بسته متاسفانه باز هم شاهد چنین حوادثی در سطح شهر هستیم.

0.0.0.0

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf