آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار حمید رضا دمرچیلو سرپرست سازمان آتش نشانی شهریار به همراه مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان طی بازدید دوره ای از کلیه ایستگاه های سازمان آتش نشانی شهریار ضمن آرزوی موفقیت برای همکاران، سال نو ۱۴۰۰ را به تمامی آتش نشانان تبریک عرض نمودند.

00702

00703

00704

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf