آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105


به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهریار روز چهارشنبه چهارم فروردین ماه هزار و چهارصد مهندس بهروز کاویانی بصورت سرزده از سازمان آتش نشانی شهریار بازدید بعمل آوردند و ضمن تبریک سال نو به آتش نشانان با اهدا گل از خدمات شبانه روزی این قشر زحمت کش تجلیل بعمل آوردند.

00705

00706

00707

00708

00709

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf