آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 48 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 8 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

یکشنبه هشتم فروردین ماه هزار و چهارصد

1-ساعت 16:54 حریق باغ واقع در شهریار،ابراهیم آباد،روبروی زمین چمن مصنوعی

2-ساعت 19:54  حریق در درز انقطاع دو مجتمع مسکونی واقع در شهریار،کهنز،خیابان آهنگران،کوچه کوشش

3-ساعت 21:33  حریق انباری باغ واقع در شهریار،کردزار،خیابان باهنر

4-ساعت  22:28 حریق اتاقک داخل باغ واقع در شهریار،کهنز،انتهای خیابان بیست متری حبیبی

دوشنبه نهم فروردین ماه هزار و چهارصد

5-ساعت  14:41 رهاسازی یک قلاده سگ محبوس شده در زیر درب ورودی یک ساختمان واقع در شهریار،ابراهیم آباد،کوچه دوازده متری بسیج

6-ساعت  16:06  حریق یکدستگاه خودرو پژو 206 واقع در شهریار،ورودی شهرک صدف،روبروی بیمارستان نور

7-ساعت  19:54  نجات چهار نفر از شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،عباس آباد،کوچه سید اشهداء

سه شنبه دهم فروردین ماه هزار و چهارصد

8-ساعت  00:54  انتشار گاز شهری در اتاق خواب یک واحد مسکونی به علت نقص کنتور اصلی مجتمع واقع در شهریار،خیابان طالقانی،کوچه شلمچه که با همکاری امداد گاز کنتور مذکور تا رفع عیب کامل پلمپ گردید.

00717

00718

00720

00721

00722

00723

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf