آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

طی سه روز گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 14 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

چهارشنبه یازدهم فروردین ماه هزار و چهارصد

1-ساعت 11:12 شکستگی علمک گاز واقع در شهریار،کهنز،فاز دو مخابرات،کوچه گل نرگس

2-ساعت 12:04  نجات یک نفر از شهروندان محبوس شده داخل یک واحد مسکونی واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،خیابان سیرت شمالی،کوچه بشارت

پنجشنبه دوازدهم فروردین ماه هزار و چهارصد

3-ساعت 00:11  حریق ضایعات واقع در شهریار،امیریه،میدان وحدت،روبروی بهشت رضا(ع)

4-ساعت  12:31 آبگرفتگی یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،حیابان هفتم شرقی

5-ساعت  16:52 صید یک حلقه مار واقع در شهریار،اسکمان،کوچه شهید زهره بیگی

جمعه سیزدهم فروردین ماه هزار و چهارصد

6-ساعت  08:50  نشست زمین واقع در شهریار،بلوار شهید شیخی

7-ساعت  10:07  رهاسازی یک قلاده گربه محبوس شده در موتور یکدستگاه خودرو پراید واقع در شهریار،رزکان،خیابان شهداء،کوچه سرو دوم

8-ساعت  12:57  انفجار یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان هفتم غربی،انتهای کوچه بدر

9-ساعت  17:00  حریق درخت واقع در شهریار،شهرک اداری،روبروی بانک ملی

10-ساعت  18:02  باز نمودن درب منزل واقع در شهریار،شهرک آ.اس.پ

11-ساعت  18:53  گازگرفتگی یک نفر از شهروندان واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان سوم غربی

12-ساعت  21:39  حریق باکس زباله واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان نهم شرقی،نبش بن بست زرگر

13-ساعت  22:14 حریق اتاقک نگهبانی واقع در جاده شهریار به تهران،بعد از بلوار شاد چای،جنب معاینه فنی

14-ساعت  22:25  حریق باکس زباله واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان ارتش،بعد از مجتمع پوریا

 00726

00727

00728

00729

00730

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf