آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:04 روز پنجشنبه بیست و ششم خردادماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار اقدام به خودکشی شخصی واقع در شهریار،تقاطع شهید صیاد شیرازی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خانمی حدودا 27 ساله خود را از پل مذکور به پائین پرتاب نموده و به شدت مصدوم شده بود که پس از همکاری عوامل اورژانس جهت ادامه درمان به بیمارستان انتقال داده شد.

003649

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf