آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 6 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

سه شنبه سی و یکم خرداد ماه هزاروچهارصدویک

1-ساعت 09:04 حریق ضایعات لاستیک واقع در شهریار،کهنز،بلوار آزادگان،انتهای خیابان ملت یکم

2-ساعت 12:15 نجات چهار نفر از شهروندان محبوس شده در کابین آسانسورواقع در شهریار،میدان معلم،جنب ساختمان هلال احمر

3-ساعت 13:55 نجات فرد محبوس شده در یک واحد مسکونی وافع در شهریار،وائین،خیابان میلد هفتم

4-ساعت  19:12  نجات چهار نفر از شهروندان محبوس شده در کابین آسانسورواقع در شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)

چهارشنبه یکم تیر ماه هزاروچهارصدویک

5-ساعت 01:08 نجات دو نفر محبوس شده در یکباب مغازه واقع در شهریار،کهنز،بلوار آزادگان،جنب بستنی حاجی بابا

6-ساعت 06:58 حریق ضایعات واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان پنجم شرقی،نبش کوچه حامد

003665

003666

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf