آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

پس ازاطلاع رسانی شهروندان به سامانه 125 آتش نشانی شهریار مبنی بر نشت گاز پیک نیک در یکباب مغازه داخل پاساژ بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 4 شهریار را ساعت 16:50 روز چهارشنبه یکم تیر ماه هزاروچهارصدویک به آدرس شهریار،پل قائم،پاساژ فیروزه اعزام نمود.
بر اساس این گزارش مغازه فوق که دچار نشتی گاز LPG شده بود و احتمال وقوع حادثه برای ملک فوق و املاک مجاور وجود داشت آتش نشانان دراولین مرحله از ادامه نشت گاز و بروز انفجار و آتش سوزی جلوگیری نمودند و پس از ایمن سازی کامل محل به افراد حاضر در محل تاکید گردید در اولین فرصت نسبت به رفع سیستم پیک نیک زیر نظر نمایندگی های مجاز اقدام نماید
.

003671

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf