آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:20 روز چهارشنبه یکم تیرماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار اقدام به خودکشی شخصی واقع در شهریار،وائین،خیابان بعثت پنجم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین  پس از بازگشائی درب واحد توسط اهالی ساختمان  مشاهده گردید خانمی حدودا 35 ساله در یک واحد مسکونی اقدام به خودکشی نموده که پس از اقدامات اولیه فرد مذکور تحویل عوامل اورژانس گردید.

001513

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf