آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:37 روز پنجشنبه دوم تیرماه هزارو چهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انحراف یکدستگاه خودرو سواری از مسیر جاده واقع در شهریار،تقاطع سه سطحه شهید صیاد شیرازی به طرف اندیشه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امداد گران ایستگاه 1 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو 207 به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس از برخورد با نیوجرسی منجر به مصدوم شدن یک نفر و بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال و محل تحویل عوامل انتظامی مستقر در محل حادثه گردید.

علت بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور تحت بررسی می باشد.

003676

003677

003678

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf