آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:11 روز شنبه پانزدهم مرداد ماه هزارو چهارصد ویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف دو دستگاه خودرو سواری واقع در شهریار،میدان نماز به طرف تهران گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 5 شهید قائنی رزکان را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو دستگاه خودرو پراید به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی با یکدیگر برخورد نموده و منجر بروز خسارت مالی سنگین به هردو خودرو و مصدوم شدن یک نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مصدوم و محل تحویل عوامل اورژانس و راهور گردید.

003886

003887

003888

 

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf