آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:39 روز دوشنبه هفدهم مرداد ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انحراف یکدستگاه خودرو زانتیا از مسیراصلی واقع در جاده شهریار به طرف تهران،نرسیده به پمپ بنزین رضی آباد گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امداد گران ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید  یکدستگاه خودرو زانتیا به علت بی احتیاطی و عدم کنترل خودرو توسط راننده از مسیر جاده منحرف و با نیوجرسی وسط جاده برخورد نموده که منجر به مصدوم شدن سه نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری افراد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال و محل تحویل پلیس راهور گردید.

003885

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf