آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 4 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

سه شنبه هجدهم مردادماه هزاروچهارصدویک

1-ساعت 09:56 نجات شهروند محبوس شده از یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز دو شهرک مخابرات،کوچه طاووسی

2-ساعت 13:30 نجات شهروند محبوس شده از حمام یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان چهارم شرقی،کوچه جاوید

3-ساعت 20:58 نجات شهروند محبوس شده از اتاق خواب یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،خیابان عطار چهارم

4-ساعت  21:38 حریق ظرف پلاستیکی بر روی اجاق گاز آشپزخانه یک واحد مسکونی واقع در شهریار،شهرک شهید عباسپور،خیابان غزل چهارم

003889

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf