آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 6 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

چهارشنبه نوزدهم مردادماه هزاروچهارصدویک

1-ساعت 10:08 رهاسازی یک قلاده گربه از داخل یکدستگاه کولر آبی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،کوچه بهار یکم

2-ساعت 13:15 حریق کابل برق در مجاورت ترانس واقع در شهریار،امیریه،خیابان شهید رفیعی،ابتدای خیابان فلسطین

3-ساعت 20:54 حریق علفزار واقع درجاده شهریار به کرج،جنب خدمات موتوری شهرداری شهریار

4-ساعت  22:34 رهاسازی یک قلاده گربه از زیر راه پله یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار،شهرک صدف،خیابان بوستان چهارم غربی

پنجشنبه بیستم مردادماه هزاروچهارصدویک

5-ساعت 00:12 حریق اتاقک واقع در شهریار،میدان بسیج به طرف امیریه،نرسیده به حصارزیرک

6-ساعت  02:12 حریق ضایعات واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،نبش خیابان هفتم غربی

003891

003892

003893

003894

 

 

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf