امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

خبرنامه آتش نشانی

Powered by 125shahriar.ir

آمار بازدیدکنندگان

ساعت

نقشه ماهواره ای کره زمین

نقشه ماهواره ای کره زمین

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 ستاد فرماندهی 2535
2 ایستگاه 801 رضی آباد 3607
3 ایستگاه 701 کهنز 5327
4 ایستگاه 601 شهرک جعغریه 5411
5 ایستگاه 501 رزکان 5356
6 ایستگاه 201 امیریه 7337
7 ایستگاه 401 شهریار 6085
8 ایستگاه 301 اندیشه 6736
9 ایستگاه 101 مرکزی 7815