آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 ستاد فرماندهی 6381
2 ایستگاه 801 رضی آباد 7478
3 ایستگاه 701 کهنز 9208
4 ایستگاه 601 شهرک جعغریه 9617
5 ایستگاه 501 رزکان 9227
6 ایستگاه 2 امیریه 12098
7 ایستگاه 401 شهریار 11130
8 ایستگاه 301 اندیشه 13311
9 ایستگاه 101 مرکزی 13752
 

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf