با گاز گرفتگی مقابله کنیم :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 ستاد فرماندهی 3737
2 ایستگاه 801 رضی آباد 4721
3 ایستگاه 701 کهنز 6445
4 ایستگاه 601 شهرک جعغریه 6554
5 ایستگاه 501 رزکان 6344
6 ایستگاه 201 امیریه 8902
7 ایستگاه 401 شهریار 7636
8 ایستگاه 301 اندیشه 9032
9 ایستگاه 101 مرکزی 9367
 

مدیرعامل سازمان

آتش نشانی شهریار

شهروندیار

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf

حدیث روز