امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

خبرنامه آتش نشانی

Powered by 125shahriar.ir

آمار بازدیدکنندگان

ساعت

نقشه ماهواره ای کره زمین

نقشه ماهواره ای کره زمین

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 ستاد فرماندهی 2409
2 ایستگاه 801 رضی آباد 3516
3 ایستگاه 701 کهنز 5237
4 ایستگاه 601 شهرک جعغریه 5316
5 ایستگاه 501 رزکان 5262
6 ایستگاه 201 امیریه 7196
7 ایستگاه 401 شهریار 5981
8 ایستگاه 301 اندیشه 6512
9 ایستگاه 101 مرکزی 7687