آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 ستاد فرماندهی 7033
2 ایستگاه ۸ رضی آباد بالا 8264
3 ایستگاه 7 کهنز 9863
4 ایستگاه 6 شهرک جعغریه 10309
5 ایستگاه 5 شهید قائنی رزکان 9941
6 ایستگاه 2 امیریه 12935
7 ایستگاه 4 شهریار 11962
8 ایستگاه 3 اندیشه 14290
9 ایستگاه 101 مرکزی 14619
 

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf