آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 ستاد فرماندهی 3969
2 ایستگاه 801 رضی آباد 4933
3 ایستگاه 701 کهنز 6699
4 ایستگاه 601 شهرک جعغریه 6804
5 ایستگاه 501 رزکان 6629
6 ایستگاه 201 امیریه 9153
7 ایستگاه 401 شهریار 7928
8 ایستگاه 301 اندیشه 9452
9 ایستگاه 101 مرکزی 9659