آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:16 روز چهارشنبه سیزدهم تیر ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار شکستگی لوله فاضلاب واقع در شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،خیابان طالقانی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 4 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید شکستگی لوله فاضلاب در زیر انباری منجر به نفوذ آب در چاهک آسانسور گردیده بود که ضمن ایمن سازی و محصور نمودن محل با نوارخطر به افراد حاضر در محل توصیه گردید سریعا با هماهنگی مهندسین مربوطه نسبت به ترمیم و یا تعویض لوله فاضلاب اقدام نمایند

006388

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:38 روز چهارشنبه سیزدهم تیر ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن یک شهروند داخل کابین آسانسور واقع در شهریار،وائین،بلوار امام خمینی(ره)،کوچه هدایت گزارش گردید

به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه 1 مرکزی را به محل اعزام نمود. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردندماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین یکی از طبقات متوقف و یک نفر در داخل آن محبوس شده بودند را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و فرد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند

001507

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:27 روز چهارشنبه سیزدهم تیر ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف دو دستگاه خودرو واقع در جاده شهریار به کرج گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان ایستگاه مذکور با امکانات و تجهیزات کامل در محل حضور یافتند.

آتش نشانان شهریار با حضور در محل مشاهده نمودند دو دستگاه خودرو پژو پارس و روآ به شرح تصاویر با یکدیگر برخورد نموده و منجر به مصدوم شدن جزئی یک نفر و بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت سوخت خودروها و قطع سرباطری محل مذکور جهت انتقال خودروها به پارکینگ تحویل عوامل راهنمائی و رانندگی گردید.

علت بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور تحت بررسی می باشد.

 

006384

006385

006386

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:14 روز سه شنبه دوازدهم تیرماه هزاروچهارصدوسه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انحراف یکدستگاه خودرو  پیکان وانت از مسیراصلی واقع در محور تهران به شهریار،نرسیده به میدان نماز گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امداد گران ایستگاه 5 شهید قائنی رزکان را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پیکان وانت به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس از برخورد با گاردریل متوقف و منجر به مصدوم شدن دو نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل محل و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری افراد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال و محل تحویل عوامل انتظامی گردید.

علت بروز این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور تحت بررسی می باشد.

006373

006374

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:44 روز سه شنبه دوازدهم تیر ماه هزاروچهارصدو سه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه محبوس شدن یک شهروند داخل کابین آسانسور واقع در شهریار،وائین،بلوار امام خمینی(ره)خیابان توسلی،کوچه چلچله گزارش گردید

به دنبال آن ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار بلافاصله اکیپ عملیاتی امداد و نجات ایستگاه 1 مرکزی را به محل اعزام نمود. نجات گران به محض رسیدن با ارزیابی کلی واطلاع از موقعیت دقیق کابین آسانسور در داخل ساختمان سریعا عملیات ویژه نجات را آغاز کردندماموران سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار با اتخاذ تدابیر لازم وایمن سازی محیط با قطع برق آسانسور، کابین آسانسور که بین یکی از طبقات متوقف و یک نفر در داخل آن محبوس شده بودند را با سیستم دستی از طریق اتاقک کنترل آسانسور کابین به حرکت درآورده و در موازات یکی از طبقات با استفاده از کلید اضطراری، درب آسانسور را باز نموده و فرد محبوس شده را بدون هیچگونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند

001507

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf