با گاز گرفتگی مقابله کنیم :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

آمار بازدیدکنندگان

در مورخه بیست وچهارم آذر ماه نود ساعت22:28 یکدستگاه خودرو پی کی به خودرو پراید برخورد کرده که باعث مصدوم شدن یک نفر وخسارت به هر دو خودرو گردیده که با حضور نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار ضمن ایمن سازی کامل وجلوگیری از نشت بنزین فرد مصدوم با همکاری اورژانس115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شد.

در مورخه بیست ودوم آذر ماه نود ساعت 12:59 یکدستگاه خودرو پژو پارس با یکدستگاه خاور برخورد کرده که باعث مصدوم شدن یک نفر گردیده بود که با حضور نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار با قطع کامل جریان برق خودرو وایمن سازی کامل فرد مصدوم به همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شد.

در مورخه بیست ویکم آذر ماه نود ساعت 12:02 نشت گاز در یک واحد مسکونی در فاز یک اندیشه نیروهای آتش نشانی شهریار به محل حادثه اعزام وایمن سازی کامل وجلوگیری از خطرات احتمالی صورت پذیرفت.

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار administrator fireman 125 shahriar

شهروندیار

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf

حدیث روز