با گاز گرفتگی مقابله کنیم :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

آمار بازدیدکنندگان

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه بیست ودوم خرداد ماه نودویک ساعت 16:35 کابل برقی در شهریار به علتی نامعلوم بر روی زمین افتاده بود که با حضور نیروهای امدا ونجات آتش نشانی شهریار ضمن ایمن سازی کامل محل تحویل امداد برق گردید.

 


 

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه بیست ویکم خرداد ماه نود ویک ساعت 15:59 شخصی در حین برداشتن شیئی از داخل جوی آب که دارای پل فلزی بود،دست چپ وی گیر کرده که توسط نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار با استفاده از دستگاه وتجهیزات امدادی دست فرد رها گردید.

 

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه هفدهم خرداد ماه نود ویک ساعت 20:21 فردی به علت نقص فنی آسانسور در طبقه چهارم داخل کابین محبوس شده بود که توسط نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار،ضمن ایمن سازی کامل به بیرون از کابین انتقال داده شد.

 

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه شانزدهم خرداد ماه نودویک ساعت 21:29 یک حلقه چاه به علت قرار گرفتن در مجاورت باغچه و آب دادن درختان منجر به شسته شدن دهانه اطراف چاه و در نهایت ریزش گردیده بود که با حضور نیروهای امداد و نجات آتش نشانی شهریار ضمن ایمن سازی کامل توصه های لازم به مالک جهت ترمیم چاه با هماهنگی مهندس ناظر داده شد.

 


پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه شانزدهم خرداد ماه نودویک ساعت 21:19 وجود یک مار سمی در پارکینگ آپارتمان باعث ترس و وحشت ساکنین شده بود که به آتش نشانی گزارش وبلافاصله نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار در محل حاضر ومار را به دام انداختند.

 


مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار administrator fireman 125 shahriar

شهروندیار

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf

حدیث روز