امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

خبرنامه آتش نشانی

Powered by 125shahriar.ir

آمار بازدیدکنندگان

ساعت

نقشه ماهواره ای کره زمین

نقشه ماهواره ای کره زمین

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:40  روز جمعه چهارم خرداد ماه نود و هفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق ایرانیت حیاط یکباب منزل مسکونی واقع درشهریار،وائین،خیابان میلاد یکم،کوچه موعود گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید ایرانیت حیاط یکباب منزل مسکونی به علتی نا معلوم  طعمه حریق شده  که  با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.

7821

7820

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 06:25 صبح روز پنجشنبه سوم خرداد ماه نودوهفت  طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار مبنی بر بروزآتش سوزی در یکباب مغازه ذغال فروشی واقع در جاده شهریار به طرف تهران،ابتدای قره تپه ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل به محل حریق اعزام نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

میزان خسارت وارده و همچنین علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

7818

7819

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:10،17:12 عصر روز سه شنبه یکم خرداد ماه نودوهفت طی دو مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کنتور برق دو مجتمع مسکونی واقع در 1-شهریار،وائین،خیابان جویبار،کوچه محبت2-شهریار،شهرک کمیته،کوچه نیلوفر گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 101 مرکزی و 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کنتورهای  برق مجتمع های فوق به علت اتصالی  طعمه حریق شده  که قبل از اطلاع به آتش نشانی با خاموش کننده دستی توسط ساکنین حریق کنترل و ضمن ایمن سازی کامل محل هماهنگی لازم با امداد برق صورت پذیرفت.

7811

7812

 

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 02:13 بامداد روز سه شنبه یکم خرداد ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق آبگرمکن یک واحد مسکونی واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان هشتم شرقی،بن بست رستم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید آبگرمکن  فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که قبل از اطلاع به آتش نشانی توسط ساکنین با قطع جریان گاز شهری اطفاء گردید.

خوشبختانه این حادثه  مصدومی نداشته  و علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

7787

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:52  روز شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق پیک نیک  در اتاقک نگهبانی واقع در جاده شهریار به ملارد،روبروی ورودی وائین گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 101 مرکزی و 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سیلندر پیک نیک به علت نشت گاز در هنگام پرکردن و رسیدن به شعله طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این آتش سوزی مصدومی نداشته است.

7785

7786

مطالب بیشتر...