امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

خبرنامه آتش نشانی

Powered by 125shahriar.ir

آمار بازدیدکنندگان

ساعت

نقشه ماهواره ای کره زمین

نقشه ماهواره ای کره زمین

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 04:20 روز پنجشنبه چهاردهم تیر ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پراید واقع درشهریار،وائین،خیابان شهرداری گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی  را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده و منجر به گسترش آتش به کل خودرو گردیده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء گردید.

7966

7967

7968

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:37 عصر روز چهارشنبه سیزدهم تیر ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق انباری یک واحد مسکونی واقع در شهریار،چهارراه محمدآباد،کوچه طراوت گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان باامکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید انباری یک واحدمسکونی در طبقه همکف به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

7964

7965

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:02 روز چهارشنبه سیزدهم  تیر ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کابل برق واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،جنب بانک مسکن گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کابل  تیر برق به علت نوسانات برقی طعمه حریق شده  که ضمن ایمن سازی کامل  با رعایت نکات ایمنی با تلاش آتش نشانان اطفاء گردید.

7963

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:08 روز سه شنبه دوازدهم تیر ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پیکان وانت واقع درشهریار،بلوار رسول اکرم(ص)،روبروی شیرینی فروشی توتک گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علت نشت گاز CNG طعمه حریق شده و منجر به گسترش آتش به اتاق خودرو گردیده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء گردید.

7956

7957

7958

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:50 روز سه شنبه دوازدهم تیر ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انفجار منجر به حریق یک واحد مسکونی واقع در شهریار،شهرک کمیته،خیابان شهید طوقانی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 401 شهریار و 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گرید نشت گاز پیک نیک در یک واحد مسکونی منجر به انفجار،حریق و مصدوم شدن سه نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل محل افراد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شدند.

7954

7955

مطالب بیشتر...