با گاز گرفتگی مقابله کنیم :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

آمار بازدیدکنندگان

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 06:02 صبح روز پنجشنبه نهم اسفند ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه آهنگری واقع در جاده ملارد به شهریار،روبروی میزان ساعت گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 301 اندیشه و 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکباب مغازه آهنگری به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

489

چ490

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

با تلاش همه جانبه آتش نشانان، آتش سوزی گسترده کارگاه مبل سازی در شهریار مهار گردید.

رخداد این آتش سوزی ساعت 09:21 روز سه شنبه هفتم اسفند ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار اطلاع و بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاههای 401 شهریار،101 مرکزی،701 کهنز و 301 اندیشه را به محل حریق واقع در شهریار،عباس آباد،خیابان مطهری،نبش کوچه فرهنگ اعزام و با توجه به اهمیت موضوع مهندس کریمی رئیس سازمان به همراه مسئول حراست  سازمان و مسئولین ایستگاه ها در محل حضور یافتند.

 

بر اساس این گزارش یک کارگاه مبل سازی که به صورت غیر اصولی و نا ایمن اقدام به نگهداری فوم و تینر های صنعتی نموده بود از طبقه اول طعمه حریق شده و منجر به گسترش آتش تا طبقات سوم گردیده بود که با تلاش همه جانبه آتش نشانان ضمن کنترل آتش به طبقات منفی پس از شش ساعت عملیات فشرده حریق  با همکاری آتش نشانی های باغستان،وحیدیه،فردوسیه بطور کامل مهار و خاموش گردید.

متاسفانه در جریان این آتش سوزی چهار آتش نشانان و یک شهروند مصدوم که بلافاصله به مراکز درمانی اعزام شدند.

علت دقیق این آتش سوزی و همچنین خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریاردر حال بررسی می باشد.

 

456

458

455

457

459

460

461

462

463

464

 

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 01:26 بامداد روز دوشنبه هفتم اسفند ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه لوازم خانگی واقع در شهریار،وائین،بلوار جویبار،نبش کوچه محبت گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکباب لوازم خانگی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی میباشد.

0.0.0.0

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:05  روز شنبه چهارم اسفند ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق اتاقک داخل باغ واقع در شهریار،کهنز،خیابان ملت سوم،خیابان پونه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 701 کهنز را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید اتاقکی در داخل باغ به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش به باغ و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

441

442

443

444

445

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:17 روز جمعه سوم اسفند ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق باغ واقع در شهریار،دینار آباد به طرف میدان نماز گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 501 رزکان را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک قطعه باغ  به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

437

 

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار administrator fireman 125 shahriar

شهروندیار

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf

حدیث روز