امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

خبرنامه آتش نشانی

Powered by 125shahriar.ir

آمار بازدیدکنندگان

ساعت

نقشه ماهواره ای کره زمین

نقشه ماهواره ای کره زمین

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 04:13 صبح روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه اغذیه فروشی واقع در شهریار،بلوار آزادگان،جنب پاساژ گیوی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکباب مغازه اغذیه فروشی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده و منجر به دودگرفتگی مغازه مذکور گردیده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین میزان خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

7732

7733

7734

7735

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:35 روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد یکدستگاه جرثقیل با کابل برق فشار قوی و حریق خودرو واقع درشهریار،تقاطع غیر همسطح سپاه به طرف تهران گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه جرثقیل با کابل برق فشار قوی برخورد نموده و منجر به حریق لاستیک خودرو فوق و برق گرفتگی راننده مذکور گردیده بود که ضمن ایمن سازی محل و اطفاء حریق فرد مصدوم جهت ادامه درمان تحویل اورژانس 115 شهریار مستقر در محل گردید.

7736

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:58 روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق دفتر کارگاه پلاستیک سازی واقع در شهریار،روبروی اسدآباد،بوستان یکم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 701 کهنز 101 مرکزی  را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دفتر کارگاه مذکور به علتی نامعلوم از سقف کاذب طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق  و همچنین میزان خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

7729

7730

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:07  روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه نود و هفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق بالکن یک واحد مسکونی واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان نهم غربی،کوچه زرباف گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید بالکن یک واحد مسکونی به علتی نا معلوم  طعمه حریق شده  که  با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.

7728

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 05:52 صبح روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه اتوبوس  در پایانه مسافربری شهریار واقع در میدان نماز گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید اتوبوس فوق به علتی نامعلوم از قسمت داشبورد طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش وافزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

7727

 

مطالب بیشتر...