امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

خبرنامه آتش نشانی

Powered by 125shahriar.ir

آمار بازدیدکنندگان

ساعت

نقشه ماهواره ای کره زمین

نقشه ماهواره ای کره زمین

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:37 روز چهارشنبه بیست و نهم فروردین ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار مبنی بر آتش سوزی انبار زغال واقع در شهریار،ابتدای کردزار،کوچه گلستان ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 601 جعفریه و 101 مرکزی  را  با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و  در بدو ورود مامورین مشاهده گردید انبار فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی  توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

7715

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:04 عصر روزچهارشنبه بیست و نهم فروردین ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کنتور برق یک واحد مسکونی واقع در شهریار،امیریه،خیابان معلم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 201 امیریه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کنتور برق یک واحد مسکونی به علت اتصالی  طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی اطفاء گردید.

7712

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:05 عصر روز  سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،بلوار طالقانی،خیابان مصفا گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان  بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 301 اندیشه و 101 مرکزی  را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی به علت اتصالی سیم برق  دچار دودگرفتگی شده که ضمن تخلیه دود از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته و ضمن دودگرفتگی  واحد به مقداری از وسایل منزل خسارت وارد گردید.

7711

7710

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:02  روز دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه الکتریکی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان نهم غربی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 301 اندیشه و 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علت جوشکاری  طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

میزان خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی میباشد.

0.0.0.0

 

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:27 روز  دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه نودوهفت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،فاز دو مخابرات،خیابان قره گوزلو گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان  بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 701 کهنز را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته و ضمن دودگرفتگی کامل واحد به مقداری از وسایل منزل خسارت وارد گردید.

7706

مطالب بیشتر...