آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 07:19 روز چهارشنبه هشتم بهمن ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن یک قلاده گربه در سقف کاذب سرویس بهداشتی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،کوی ارتش گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 301 اندیشه را  با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل فوق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید گربه فوق در محل مذکور محبوس شده  که با تلاش آتش نشانان رهاسازی صورت پذیرفت.

6603

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:43 روز پسه شنبه هفتم بهمن ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق حاشیه باغ واقع در شهریار ،میدان حافظ،خیابان تعاون گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریاررا به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید حاشیه باغی توسط افرادی ناشناس طعمه حریق شده  بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش به باغ  و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

عکس:آرشیو

1902

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

با تلاش همه جانبه آتش نشانان، آتش سوزی  کارگاه نجاری مهار گردید.

رخداد این آتش سوزی ساعت 17:43 روز سه شنبه هفتم بهمن ماه نودو نه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار اطلاع و بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه های 701 کهنز و 101 مرکزی را به محل حریق واقع در شهریار،کهنز،خیابان ملت یکم اعزام نمود.

به محض رسیدن آتش نشانان به محل حریق عملیات اطفاء را با ایجاد حلقه محاصره برای کنترل مهار آتش سوزی و جلوگیری از گسترش آن به دیگر قسمت ها شروع نمودند و سرانجام پس از حدود دو ساعت عملیات فشرده حریق بطور کامل مهار و خاموش گردید.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریاردر حال بررسی می باشد.

00393

00394

00395

00396

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:15  روز سه شنبه هفتم بهمن ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد یکدستگاه خودرو نیسان با تیر برق واقع درشهریار،بلوار آزادگان،نرسیده به سه راهی فردوسیه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 701 کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو نیسان به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس برخورد با تیر برق ضمن بروز خسارت مالی شدید یک مصدوم برجای گذاشت که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مذکوربا هماهنگی اورژانس مستفر در محل حادثه از داخل خودرو خارج و جهت ادامه درمان به مرکز درمانی انتقال و محل تحویل عوامل انتظامی گردید.

00397

00398

00399

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 5 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

دوشنبه ششم بهمن ماه نودونه

1-ساعت 11:34  محبوس یک قلاده گربه در موتور یکدستگاه خودرو سواری واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،کوچه میخک

2-ساعت 12:09  ریزش دهانه چاه یک واحد مسکونی واقع در شهریار،میدان حافظ،کوچه لادن ،بن بست گل لادن

3-ساعت 17:18 حریق ضایعات لاستیک واقع در شهریار،عباس آباد،خیابان شیخ طبرسی

4-ساعت 22:55  حریق درخت واقع در شهریار،رضی آباد بالا،جاده بهاء،بعد از رستوران احسان

سه شنبه هفتم بهمن ماه نودونه

5-ساعت 00:23  حریق درخت واقع در شهریار،کهنز،بلوار رزمندگان،روبروی بهشت رضوان

0.0.0.0

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf