آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

در مورخه سی ویکم شهریور ماه به دلیل خراب بودن قفل سرویس بهداشتی شخصی در داخل سرویس بهداشتی محبوس شده بود که باحضور پرسنل امداد ونجات آتش نشانی شهریار فرد نجات داده شد.

توصیه های ایمنی:از شهروندان محترم تقاضا میشود در تعمیر ورفع نقص فنی ابزار آلات مورد استفاده به موقع اقدام فرمائید.

پذیرش استعلام                                                  جوابیه استعلام

1-صدورپروانه ساختمانی 108فقره                            1-صدور پروانه ساختمانی 111فقره

2-پایانکار ساختمان        81فقره                              2-پایانکار ساختمان          70فقره

3-جواز کسب               51فقره                              3-جواز کسب                 52فقره

جمع کل                  240 فقره                                    جمع کل            233 فقره

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf