آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

در مورخه بیست چهارم شهریور ماه یکدستگاه خودرو زانتیا به دلیل سرعت بالا از بلوار وسط جاده به سمت باند مخالف منحرف شده وبا خودرو پراید برخورد و واژگون شده که پرسنل امداد ونجات آتش نشانی شهریار در محل حضور یافته و ایمن سازی محل انجام گرفته وافراد مصدوم به بیمارستان منتقل شدند.

درمورخه بیست وسوم شهریور ماه یکدستگاه موتورسیکیلت با خودرو پیکان برخورد کرده که دچار مصدومیت راننده موتور سیکیلت گردیده که باحضور پرسنل امداد ونجات آتش نشانی شهریار ایمن سازی محل صورت گرفته وفرد مصدوم به بیمارستان انتقال داده شد.

در مورخه بیست یکم شهریورماه برخورد یکدستگاه خودرپژو405به علت سرعت بالا باخودرو پراید پارک شده منجر به خسارت هر دو خودرو گردیده که باحضور پرسنل امداد ونجات آتش نشانی شهریار ایمن سازی محل صورت گرفته وخودرو به پارکینگ انتقال داده شد.

توصیه های ایمنی:در هنگام رانندگی باخودرو باسرعت مطمئن برانید.

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf