با گاز گرفتگی مقابله کنیم :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

آمار بازدیدکنندگان

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

1-تعداد نفرات شرکت کننده هر تیم شش نفر است(چهار بازیکن،یک مربی،یک سرپرست)

2-هر تیم فقط یکبار می تواند ثبت رکود نماید.

3-کلیه بازیکنان موظف به پوشیدن لباس کامل انفرادی که به تائید داور تجهیزات مسابقه رسیده هستند و شامل شلوار،اورکت،چکمه و کلاه عملیاتی و دستکش می باشد.

مراحل اجرای مسابقه

در ابتدا هر چهار بازیکن در داخل خودرو نشسته و پس از اعلام شروع مسابقه توسط داور سریعا از خودرو پیاده و سبت به اجرای مسابقه به شرح ذیل اقدام می نماید.

1-درگیر کردن پمپ خودرو

2-اتصال یک رشته لوله نواری دو و یک دوم  به پمپ

3-حمل و قرار دادن سه راهی در فاصله بیست متری از خودرو

4-اتصال دو رشته لوله نواری یک و یک دوم به سه راهی و رفتن به سمت سیبل

5-قرار گرفتن دو نفر از بازیکنان در محل های تعین شده در فاصله 15 متری سیبل

6-پرتاب آب به سیبل های تعین شده و قرار دادن سیبل ها به حالت سبز

7-در صورت انجام درست مرحله زدن سیبل ها،بلافاصله فرمان قطع آب توسط مسئول پمپ صادر و بازیکنان نسبت به تخلیه آب از لوله ها،جمع آوری لوله ها به صورت یک لا یا دو لا،جمع آوری سه راهی و نازل ها و قراردادن وسایل در کابین خودرو اقدام و در پایان هر چهار بازیکن به حالت اولیه در داخل کابین راننده قرار میگیرند.

خطا های مسابقه

1-عدم قطع درگیری یمپ توسط راننده پس از پایان مسابقه

2-عدم بستن درب کرکره ای کابین تجهیزات و پمپ

3-فراموشی بازیکنان و باقی ماندن تجهیزات مسابقه در زمین

4-عبور بدن یا قسمتی از بدن بازیکنان از خط تعین شده برای نشانه گیری سیبل -ولی عبور سرنازل بلامانع است.

5-شل بودن لوله ها پس از جمع کردن

6-کانکت کردن لوله ها قبل از شروع مسابقه

7-افتادن تجهیزات ایمنی انفرادی بازیکنان در حین مسابقه(کلاه)

8-عدم اجرای تمامی مراحل مسابقه

سایر موارد در زمان یک ساعت قبل از شروع مسابقه توسط داوران به کلیه شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

1555

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:56 روز دوشنبه بیست و پنجم شهریور ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار  ترک دیوار یکباب ساختمان در مجاورت ملک گودبرداری شده واقع در شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،خیابان شهید ترابی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام و  در بدو ورود مامورین مشاهده گردید رعایت نکردن اصول ایمنی در زمان گودبرداری منجر به ترک قسمتی از ملک همجوار گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل و اخطار کتبی توصیه های لازم به مالکین ملک های مذکور ارائه گردید.

1554

 

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:30 روز دوشنبه بیست و پنجم شهریور ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو پژو پارس واقع در شهریار،بلوار چیتگر به طرف فاز یک اندیشه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 301 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو پارس به  علت بی احتیاطی به تیر برق فشار قوی برخورد نموده و منجر به واژگونی خودرو فوق، بروز خسارت مالی  و مصدوم شدن یک نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال و خودروهای مذکور جهت انتقال به پارکینگ تحویل پلیس راهور مستقر در محل حادثه گردید.

1552

1553

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:23 روز دوشنبه بیست و پنجم شهریور ماه نودو هشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار مرگ مشکوک شخصی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان هفتم غربی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ ایستگاه 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام و پس از باز نمودن درب منزل توسط نیروی انتظامی مستقر در محل حادثه با جسد خانمی حدودا 45 ساله مواجه شدند که به علتی نامعلوم فوت نموده بود که پس از تحویل جسد به عوامل انتظامی  آتش نشانان به ماموریتشان پایان دادند.

3322

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:14 روز دوشنبه بیست و پنجم شهریور ماه نودوهشت  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق ترانس برق  واقع در شهریار،کهنز،خیابان بابابزرگی،بعد از بیمارستان میلاد گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 701 کهنز را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید ترانس فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که  با تلاش آتش نشانان با رعایت نکات ایمنی  بطور کامل اطفاء گردید.

1550

1551

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:17 روز یکشنبه بیست و چهارم شهریور ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تجمع  زنبور در لوله بخاری یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار،خیابان سینک گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد ونجات ایستگاه 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مقداری زنبور در مجاورت لوله بخاری یکباب منزل مسکونی تجمع کرده و موجب سلب آسایش ساکنین گردیده بود که در این عملیات آتش نشانان نسبت به جمع آوری زنبورهای فوق اقدام نمودند.

1547

1548

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:30 روز یکشنبه بیست و چهارم شهریور ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،بلوار 17 شهریور،خیابان عبدالمحمد،کوچه شفیع گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 401 شهریار را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل و تخلیه دود با رم فن از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته و ضمن دودگرفتگی  واحد به مقداری از وسایل منزل خسارت وارد گردید.

1544

1545

1546

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:27 روز یکشنبه بیست و چهارم شهریور ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واژگونی یکدستگاه خودرو پراید واقع در شهریار،تقاطع سه سطحه شهید صیاد شیرازی به طرف تهران گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 101 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس از برخورد با موانع ، واژگون و منجر به بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری،خودرو مذکور تحویل مالک گردید.

خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته است.

0.0.0.0

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:10 روز شنبه بیست و سوم شهریور ماه نودوهشت با مراجعه حضوری مردی حدودا 64 ساله به ایستگاه 101 مرکزی آتش نشانی شهریار که یک حلقه انگشتر در انگشت دست وی گیر کرده و متورم شده بود بلافاصله امدادگران ایستگاه مذکور به کمک او رفته و اقدامات لازم را انجام دادند.
نجاتگران آتش نشانی بلافاصله با استفاده تجهیزات مورد نیاز اقدام به بریدن انگشتر نموده و ضمن تحویل انگشتر به شخص مذکور انگشت دست فرد را آزاد و رها نمودند.
کلیه شهروندان محترم می توانند در صورت وقوع این نوع حادثه در هر ساعت از شبانه روز به نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی محل سکونت خود مراجعه نمایند.

4275

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار administrator fireman 125 shahriar

شهروندیار

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf

حدیث روز