پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

طی هماهنگی به عمل آمده آتش نشانان شهرداری صالحیه آموزش های تخصصی آتش نشانی را بمدت 45 روز در محل مرکز آموزش آتش نشانی شهریار بصورت تئوری و عملی فرا گرفتند.

516

517

518

519

506