علی خلج رئیس ایستگاه 7 کهنز

مدرک تحصیلی:فوق دیپلم حسابداری

00843

 

آدرس: شهریار،بلوار آزادگان،جنب شهرداری منطقه سه کهنز

تلفن:65284010