پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:15  روز سه شنبه هفتم بهمن ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار برخورد یکدستگاه خودرو نیسان با تیر برق واقع درشهریار،بلوار آزادگان،نرسیده به سه راهی فردوسیه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 701 کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو نیسان به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس برخورد با تیر برق ضمن بروز خسارت مالی شدید یک مصدوم برجای گذاشت که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مذکوربا هماهنگی اورژانس مستفر در محل حادثه از داخل خودرو خارج و جهت ادامه درمان به مرکز درمانی انتقال و محل تحویل عوامل انتظامی گردید.

00397

00398

00399