پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه بیست وسوم دی ماه نود ساعت18:45 مقداری ضایعات در داخل یک چهار دیواری توسط افرادی ناشناس طعمه حریق شده بود که با حضور نیروهای آتش نشانی شهریار اطفاء گردید.