پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:14 روز شنبه نوزدهم اسفند ماه نودوشش طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه خواروبار واقع در شهریار،شهرک کاروان گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن قطع جریان برق و گاز حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

6934

6935