پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 07:41  روز دوشنبه دوازدهم فروردین ماه نودوهشت  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق اتاقک داخل باغ واقع در شهریار،بلوار آزادگان،خیابان فاطمیون گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 701 کهنز را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید اتاقکی در داخل باغ به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش به باغ و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

 

657