پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:12 روز دوشنبه بیستم خرداد ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق گالن بنزین در اتاق کارگران فضای سبز واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،میدان امام خمینی(ره) گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 301 اندیشه  را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند.

بر اساس این گزارش گالن بنزین در داخل اتاق کارگران فضای سبز به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که قبل از اطلاع به آتش نشانی توسط افراد حاضر در محل کنترل و منجر به مصدومیت کارگر فضای سبز از ناحیه دست گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل فرد مصدوم جهت ادامه درمان تحویل اورژانس 115 شهریار مستقر در محل گردید.

1068

1067