پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:43 روز پسه شنبه هفتم بهمن ماه نودونه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق حاشیه باغ واقع در شهریار ،میدان حافظ،خیابان تعاون گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 401 شهریاررا به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید حاشیه باغی توسط افرادی ناشناس طعمه حریق شده  بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش به باغ  و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

عکس:آرشیو

1902