پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 5 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

بیست و سوم تیر ماه نودوهشت

1-ساعت 15:32 حریق ضایعات چوب  واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان هشتم غربی

2-ساعت 18:57 محبوس شدن دختر بچه ای هشت ساله در اتاق خواب یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک رفاه،بلوار ریاست جمهوری،خیابان لاله سوم

3-ساعت 21:03 حریق علفزار واقع در شهریار،بلوار شهید عباسپور

4-ساعت 21:09 حریق کابل برق واقع در شهریار،خیابان معلم،خیابان بسیج

بیست و چهارم تیر ماه نودوهشت

7-ساعت 00:39 باز نمودن درب یک واحد مسکونی واقع در شهریار،شهرک شهید عباسپور،خیابان غزل یکم

1233