پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز سه شنبه بیست و ششم شهریور ماه نودوهشت پرسنل عملیاتی ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار آموزش نجات در چاه را از ساعت 08:00 الی 10:00 توسط مهندس پوراحمدی معاونت عملیات سازمان در محل ایستگاه فوق  طی نمودند.

1559

1560

1561