آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:27 روز سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه هزاروچهارصدو دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق  علوفه دپو شده در محوطه باغ واقع در شهریار،امیریه،خیابان 16 متری ولیعصر(عج) گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 2 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید علوفه دپو شده در محوطه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که ضمن جدا سازی علوفه ها حریق بطور کامل مهار و خاموش گردید.

005020

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf